<track id="tp4ncm1k" style="display:none !important"></track>

  <a id="gezjw2gr" style="display:none !important"></a>
   Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 25/02/2021 23:44

   <time id="4shdra1x" style="display:none !important"></time>

   English Edition

   1. <dl id="kreb4xt0" style="display:none !important"></dl>

        1. <a id="axv46z7d" style="display:none !important"></a>

            <tbody id="ve6uhnez" style="display:none !important"></tbody><dl id="39wpps66" style="display:none !important"><big id="n218ld9w" style="display:none !important"></big></dl>

           • <select id="457kar8f" style="display:none !important"></select>

             • <fieldset id="u9i6u08l" style="display:none !important"></fieldset><code id="3dcrqcui" style="display:none !important"><em id="6jl6ww74" style="display:none !important"></em></code><a id="u7yj15g0" style="display:none !important"><kbd id="wtmhuzg0" style="display:none !important"></kbd></a><area id="wjnpt2uj" style="display:none !important"><source id="yrfdmm8v" style="display:none !important"></source><u id="mb3ajsys" style="display:none !important"><noscrip id="1pjrhx2z" style="display:none !important"></noscrip></u><track id="n0jye6ou" style="display:none !important"><datalist id="kgjonai2" style="display:none !important"></datalist><menu id="ovu1v762" style="display:none !important"><div id="vulubf8f" style="display:none !important"></div></menu></track></area>

               <meter id="45lfui50" style="display:none !important"></meter>

               Giám sát, đánh giá thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

               21:34 | 04/01/2021

               <strong id="jr21af91" style="display:none !important"></strong>

                   <ins id="nj9q40vo" style="display:none !important"></ins>

                   • Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3577/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Quy chế giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Bộ Công Thương.

                     <col id="mdn41c41" style="display:none !important"></col>

                       <legend id="u5hsqqt6" style="display:none !important"></legend>

                      1. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

                            <embed id="f8rkfbcq" style="display:none !important"></embed>

                            Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

                                   Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

                                     Giám sát, đánh giá thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
                                     Giám sát, đánh giá thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

                                     Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quy chế giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Tin Soi Kèo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương, Tổng công ty, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, các Các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Bộ Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

                                     Quy chế giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Bộ Công Thương gồm 4 chương và 1 phụ lục Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

                                      <style id="qk0djeew" style="display:none !important"></style>

                                      Chi tiết Quyết định tại đây.

                                      <table id="0l4cnlz2" style="display:none !important"></table><p id="ultqu90y" style="display:none !important"><strike id="7327wiij" style="display:none !important"></strike></p><fieldset id="z4qa967g" style="display:none !important"><small id="l9c7f17v" style="display:none !important"></small><s id="woal5f4o" style="display:none !important"><big id="6jds8gj3" style="display:none !important"></big></s></fieldset><figure id="drep15h9" style="display:none !important"><p id="dz71to41" style="display:none !important"></p></figure><dialog id="38ofdh85" style="display:none !important"><h4 id="6cigllnc" style="display:none !important"></h4><big id="qxhuuw1a" style="display:none !important"><dialog id="453oofnc" style="display:none !important"></dialog></big><samp id="l2fdtivt" style="display:none !important"><acronym id="zq9l0hlz" style="display:none !important"></acronym><h2 id="fvr246i9" style="display:none !important"><td id="gtzfj7f7" style="display:none !important"></td></h2></samp><h1 id="irqt9e07" style="display:none !important"><abbr id="jes0wmhq" style="display:none !important"></abbr></h1></dialog>

                                       Trang Anh

                                        <blockquote id="57gwis62" style="display:none !important"></blockquote>

                                         <source id="h2s7cxq9" style="display:none !important"></source><nav id="cr76c95n" style="display:none !important"><var id="71qpt9y3" style="display:none !important"></var></nav><td id="csa8q6yn" style="display:none !important"><col id="lzd1lh73" style="display:none !important"></col><menu id="7e5azoxl" style="display:none !important"><h6 id="2eafhisv" style="display:none !important"></h6></menu></td><abbr id="xr5ypwdt" style="display:none !important"><dl id="evs39x6k" style="display:none !important"></dl></abbr>
                                         <bdo id="t2vpmcsg" style="display:none !important"></bdo>

                                         <blockquote id="pg6u1fxd" style="display:none !important"></blockquote>

                                          <details id="28h6ndo2" style="display:none !important"></details>
                                         • <meter id="t24g3si3" style="display:none !important"></meter><th id="23lpp0pk" style="display:none !important"><area id="5icc4qm0" style="display:none !important"></area></th><source id="xsb2c4nt" style="display:none !important"><address id="4en26zxg" style="display:none !important"></address></source><address id="8iro61dr" style="display:none !important"><tr id="vu8ytu08" style="display:none !important"></tr></address><li id="539u0qwb" style="display:none !important"><del id="e34qai75" style="display:none !important"></del></li><nav id="breqpj5z" style="display:none !important"><sup id="zskjgm0c" style="display:none !important"></sup><strong id="fae8hd3m" style="display:none !important"><b id="gr5npaum" style="display:none !important"></b></strong><abbr id="81njfzli" style="display:none !important"><cite id="acwi3iet" style="display:none !important"></cite><div id="o285cls1" style="display:none !important"><th id="m03o78zi" style="display:none !important"></th></div></abbr><ol id="b5ao0ru3" style="display:none !important"><area id="f4tjm743" style="display:none !important"></area><tbody id="kjhdjnf7" style="display:none !important"><object id="kgojc844" style="display:none !important"></object></tbody><sup id="bdzyz76w" style="display:none !important"><div id="ovkrdn07" style="display:none !important"></div><del id="90sf2v9k" style="display:none !important"><del id="fhe3r742" style="display:none !important"></del></del></sup></ol><mark id="o8wmdz54" style="display:none !important"><a id="13pkhu3h" style="display:none !important"></a><sup id="0k41rr8m" style="display:none !important"><bdo id="hi366lvv" style="display:none !important"></bdo></sup><td id="5vf7z2vo" style="display:none !important"><i id="ongbrdy2" style="display:none !important"></i><output id="9ovdi53b" style="display:none !important"><kbd id="0k0n8gq5" style="display:none !important"></kbd></output></td><canvas id="90iuo4ap" style="display:none !important"><td id="v66l1b0f" style="display:none !important"></td><acronym id="fxih4irk" style="display:none !important"><track id="21t3gdsc" style="display:none !important"></track></acronym><map id="j0y81ws1" style="display:none !important"><address id="d3dnulyd" style="display:none !important"></address><h1 id="61fjfbdz" style="display:none !important"><commend id="o202juhf" style="display:none !important"></commend></h1></map></canvas></mark></nav>

                                              TagTag:

                                                1. <embed id="3869sijh" style="display:none !important"></embed>

                                                   • <del id="ki6udzge" style="display:none !important"></del>
                                                    <rt id="i10l4j7q" style="display:none !important"></rt>
                                                    <fieldset id="6ubxmvjd" style="display:none !important"></fieldset>

                                                     <details id="g33wrsmb" style="display:none !important"></details>

                                                      <optgroup id="twew7fhx" style="display:none !important"></optgroup>

                                                       • <address id="1pfwcw8p" style="display:none !important"></address>

                                                        <time id="u4qozvfx" style="display:none !important"></time><ins id="7fk1m33a" style="display:none !important"><table id="rvwdcm24" style="display:none !important"></table></ins><pre id="4xqy02b8" style="display:none !important"><cite id="y9zrbuig" style="display:none !important"></cite><strike id="a6kdjtws" style="display:none !important"><fieldset id="85b2m3nj" style="display:none !important"></fieldset></strike></pre>

                                                           <area id="jmy506s0" style="display:none !important"></area>

                                                               1. <datalist id="78ohuu4r" style="display:none !important"></datalist><s id="53rih09s" style="display:none !important"><dd id="3yyxxw2y" style="display:none !important"></dd></s>

                                                                     <small id="w5k9ure8" style="display:none !important"></small>

                                                                     • <dir id="pl8rxe9z" style="display:none !important"></dir>

                                                                       • <ol id="d71xjnc2" style="display:none !important"></ol>

                                                                        <h6 id="0m8hk5li" style="display:none !important"></h6><del id="hx74maaj" style="display:none !important"><table id="kaa25bl1" style="display:none !important"></table></del><tfoot id="xbor75qv" style="display:none !important"><colgroup id="8g9j7hgu" style="display:none !important"></colgroup><s id="pu48dzgy" style="display:none !important"><dl id="quhrm82p" style="display:none !important"></dl></s></tfoot><blockquote id="7uq52y5c" style="display:none !important"><wbr id="3lbbmk2h" style="display:none !important"></wbr><u id="ic216jry" style="display:none !important"><img id="tav63p3x" style="display:none !important"></img></u><details id="6e46ytik" style="display:none !important"><dl id="tfzl1raj" style="display:none !important"></dl><address id="0xoe289t" style="display:none !important"><rt id="4kqftkfk" style="display:none !important"></rt></address></details></blockquote><div id="xx56q1z2" style="display:none !important"><optgroup id="5oylyz47" style="display:none !important"></optgroup><ruby id="6cplii2n" style="display:none !important"><area id="k4bearhx" style="display:none !important"></area></ruby><figure id="1lykcy27" style="display:none !important"><rp id="sfu98m2l" style="display:none !important"></rp></figure><i id="khrrq1ki" style="display:none !important"><mark id="j4caz685" style="display:none !important"></mark><pre id="xvljp1w7" style="display:none !important"><tfoot id="4l23vqz2" style="display:none !important"></tfoot></pre><em id="eedk8va6" style="display:none !important"><colgroup id="z8t8l3sh" style="display:none !important"></colgroup><noscrip id="ph2t3j85" style="display:none !important"><select id="dl75kosr" style="display:none !important"></select></noscrip></em></i></div>

                                                                         <th id="xztafdk7" style="display:none !important"></th><span id="9ocqipmt" style="display:none !important"><table id="5ockp626" style="display:none !important"></table></span>

                                                                        • <meter id="x9h3etv6" style="display:none !important"></meter>
                                                                         <area id="daazck04" style="display:none !important"></area><small id="8d5nveq3" style="display:none !important"><summary id="2qunzp47" style="display:none !important"></summary></small><a id="ih88xc8v" style="display:none !important"><noframes id="hvvte7ht" style="display:none !important">

                                                                         • <colgroup id="9zbi76c0" style="display:none !important"></colgroup>

                                                                          1. <b id="odf3owsc" style="display:none !important"></b><track id="6zh3kn49" style="display:none !important"><q id="i5ne11fb" style="display:none !important"></q></track>

                                                                            webmaps
                                                                           • <tbody id="vyso6cdo" style="display:none !important"></tbody><thead id="07joe7p4" style="display:none !important"><optgroup id="wy39b5na" style="display:none !important"></optgroup></thead><s id="ny7zdxpa" style="display:none !important"><style id="c2bmj9ac" style="display:none !important"></style><ruby id="j8v952sa" style="display:none !important"><big id="63xhfnxt" style="display:none !important"></big></ruby></s>
                                                                            <img id="3u17by3e" style="display:none !important"></img>

                                                                            Tin Soi Kèoso keo nha caiso keo nha cai hom naysoi keo nha cai xem bong da truc tiepsoi kèo nhà cái c1soi keo nha cai truc tiepnhan dinh soi keo nha caisoi kèo nhà cái ac milanxem bong da keo nha caixem bong da keo nha cai tieng viet

                                                                             keo nhà cáity le ca cuocxem keoxem keosoi keo nha caity le keo nha caiSoi Kèo Bóng ĐáTỷ lệ kèoSoi Kèo Bóng Đá
                                                                             <h4 id="b5b7d8dv" style="display:none !important"></h4>

                                                                              <dir id="ud2yfehw" style="display:none !important"></dir>

                                                                               <fieldset id="3pmb7lzg" style="display:none !important"></fieldset>